Pomóż stworzyć film o założycielu i początkach szkoły austriackiej!

Carl Menger

i narodziny austriackiej szkoły ekonomii

Obejrzyj zapowiedź!

150 lat Zasad Ekonomii Carla Mengera!

 

Film powstaje w związku ze 150 rocznicą wydania „Zasad Ekonomii” – dzieła Carla Mengera, od którego swój początek bierze szkoła austriacka. Planowany czas trwania to około 75 minut. Zdjęcia dokumentalne realizujemy na terenie Austrii, Czech, Polski oraz we Francji.

 

Akcja naszego filmu toczy się na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom historyczny: życiorys Carla Mengera. Drugi to opowieść o ludziach wydobywających jego postać na nowo. Poziom historyczny pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób Menger budował swój system, co go ukształtowało i jak próbował zmienić rzeczywistość. Poziom współczesny to opowieść o tym, czy mengerowskie idee wciąż są aktualne i co można zrobić dysponując narzędziami Mengerowi niedostępnymi.

Dlaczego warto zaangażować się w ten projekt?

$

Upamiętnimy i wypromujemy jednego z najwybitniejszych ekonomistów w historii. Gdyby nie Menger i intelektualno-instytucjonalne otoczenie, które stworzył, nie byłoby dorobku szkoły austriackiej

$

Możemy stworzyć film, który dzięki wolnemu dostępowi i angielskiej wersji językowej będzie oglądany na całym świecie.

$

Pokażemy intelektualne źródła, dzięki którym ekonomia została wzniesiona na nowy poziom i to, jak klimat kulturowy Europy Środkowej miał wpływ na proces myślowy Mengera i jego wielkich następców.

$

To doskonała okazja do promocji austriackiej szkoły ekonomii. W ten sposób dotrzemy do nowych ludzi, gdy coraz większego znaczenia nabierają materiały audiowizualne.

Wielka wizja Mengera

Pomóż nam upamiętnić człowieka o wielkiej wizji. Carl Menger postawił potrzeby człowieka w centrum ekonomii. Stąd docenienie przez niego ludzi działających – przedsiębiorców i sprzeciw wobec starych państwowych przywilejów. Wierzył, że może zmienić rzeczywistość i aktywnie w tym kierunku działał – jak wtedy, gdy uczył ekonomii następcę tronu Austro-Węgier. Pomimo silnej opozycji wobec swoich odkryć, nie bał się wchodzić w spory
i walczyć o prawdę – o ponadczasowy fundament ekonomii.

Arcyksiąże Rudolf Habsburg

Arcyksiąże Rudolf Habsburg

Stań się częścią znakomitego projektu, który w końcu należycie

zaprezentuje postać Carla Mengera!

DO TEJ PORY ZEBRALIŚMY

99 %

Zebraliśmy 119.713 zł
Pozostało 287 zł

Twoja wpłata będzie podwojona!


Pewien darczyńca, któremu bardzo zależy na tym, by film powstał, zobowiązał się do podwojenia kwot wpłacanych na ten cel. To znaczy, że Twoje wsparcie ma podwójną siłę!
50 zł
200 zł
500 zł
Kwota wsparcia

Nagrody i limit osób

50 zł

1. W podzięce imię i nazwisko darczyńcy umieszczone na zawsze na stronie carlmenger.pl;

2. Limitowany pokaz przedpremierowy (stream) z komentarzem reżyserskim

Limit osób: BRAK

200 zł

Powyższe +

1. Pendrive z filmem w wyjątkowym opakowaniu;

2. Zaproszenie na pokaz stacjonarny

Limit osób: BRAK 

500 zł

Wszystkie powyższe +

1. Imię i nazwisko darczyńcy w napisach końcowych;

2. Kolekcjonerski plakat filmu

Limit osób: BRAK

2500 zł

Wszystkie powyższe +

1. Imię i nazwisko (logo-nazwa firmy) na wyróżnionej pozycji w napisach końcowych

2. Pamiątkowy medal

Limit osób: 0/10 (limit wyczerpany)

10 000 zł

Wszystkie powyższe + statuetka „Zasłużony/-a dla austriackiej szkoły ekonomii”

Limit osób: 0/2 (limit wyczerpany)

Spłaćmy dług wdzięczności!

Jako Instytut Misesa i środowisko ASE wiele zawdzięczamy Carlowi Mengerowi. Nie byłoby nas, gdyby nie jego dokonania i życiowa postawa. To dzięki jego Zasadom Ekonomii Ludwig von Mises nauczył się ekonomii, to uczeń Mengera Eugen von Böhm-Bawerk stał się mistrzem Ludwiga.

Mamy wobec Carla dług wdzięczności i pragniemy go spłacić poprzez tę filmową produkcję.  Wierzymy, że wspólnie – ze wsparciem naszych Przyjaciół – uda nam się tego dokonać.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.